Lijst

Woord

Nederlands: ondersteuning, bijvoorbeeld van het voetgewelf

Engels: support, for example of the foot arch